Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  • Skąd pewność, że inwestycja jest bezpieczna i zwróci się w określonym czasie.
Na to składa się kilka czynników, przede wszystkim rosnące stale ceny energii oraz rosnące zapotrzebowanie zwłaszcza na energię z odnawialnych źródeł, niemal 100% pokrycie produkcji energii z prognozą a także możliwość zakontraktowania sprzedaży energii z instytucją państwową po określonej cenie aż na 15 lat (więc na okres dłuższy niż wynosi zwrot z inwestycji). 
  • Czy w Polsce są odpowiednie warunki klimatyczne dla fotowoltaiki?  
Zdecydowanie tak. Warunki klimatyczne w Polsce nie odbiegają od tych jakie występują np. w Niemczech, gdzie farmy fotowoltaiczne efektywnie pracują już od ponad 30 lat. Każdorazowo grunt na którym ma zostać wybudowana farma jest sprawdzany między innymi pod kątem warunków nasłonecznienia (bazujemy tu na danych udostępnionych przez Instytut Meteoorologii i Gospodarki Wodnej przynajmniej z okresu ostatnich 10 lat) i jest to uwzględniane przy wykonywaniu specjalistycznego projektu oraz wyliczeń uzysku energii elektrycznej z danej farmy.
  • Na jakim gruncie można stawiać farmę fotowoltaiczną
Farmy fotowoltaiczne można stawiać na gruncie o klasie IV lub gorszym. Farma powinna znajdować się w pobliżu głównego punktu zasilania, bo inaczej oznacza to duże dodatkowe koszty.
  • Jaka powierzchnia jest potrzebna pod farmę fotowoltaiczną, czy farma może stać przy zabudowaniach?

Aby wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW trzeba przeznaczyć obszar o powierzchni ok. 2 ha. Przepisy nie określają minimalnej odległości w jakiej można wybudować farmę od zabudować. Czynnikiem uciążliwym może być pracujący inwerter lub transformator dlatego jako dobrą praktykę przyjęliśmy że minimalna odległość naszych farm od domów mieszkalnych to około 100 m.

  • Czy Farma Słoneczna Sp. z o. o. gwarantuje, że sprzeda wyprodukowaną energię?
Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce systematycznie rośnie, podobnie jak cena energii. Farma Słoneczna Sp. z o. o., na bieżąco poszukuje odbiorców energii, z którymi podpisuje umowy na jej sprzedaż. Z ekonomicznego punktu widzenia, jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze gdyż pozwala na uzyskanie wyższych cen niż w przypadku sprzedaży zakładom energetycznym co ma przełożenie na większy zysk Inwestorów. Rynek handlu energią w Polsce został uwolniony co daje szerokie możliwości i z tych możliwości korzystamy a Inwestorom gwarantujemy, że 100% wytworzonej energii zostanie sprzedane.