Zarabiaj, jeżeli posiadasz grunt

Kupimy lub wydzierżawimy grunty pod farmy!


Jeżeli jesteś właścicielem gruntu, na którym można wybudować farmę fotowoltaiczną skontaktuj się z nami!  Kupimy go od Ciebie lub podpiszemy umowę długoletniej dzierżawy na korzystnych dla Ciebie warunkach. 
Grunt może także stanowić Twoje udziały w budowanej farmie. Na pewno znajdziemy korzystne dla obu stron rozwiązanie!

Niezbędne kryteria, które musi spełniać grunt pod budowę farmy fotowoltaicznej to:
  • powierzchnia minimum 2 ha w jednym rozłogu
  • minimalna szerokość 60 metrów
  • IV lub wyższa klasa bonitacyjna
  • grunt nie może leżeć na terenach objętych ochroną przyrody (np. Natura 2000)
  • dostęp do linii średniego lub wysokiego napięcia (słup energetyczny na działce lub w odległości max 200 metrów)
  • grunt nie może leżeć na terenach zalewowych lub podmokłych
  • grunt nie morze być zacieniony (np. przez rosnące w pobliżu drzewa)
  • łatwy dostęp do drogi publicznej
Poszukujemy gruntów na terenie całej Polski, preferujemy możliwie równy teren lub lekki południowy stok. Ceny zakupu ustalane są indywidualnie, wysokość dzierżawy waha się w przedziale od 7 do 10 tys zł za 1 ha / rok.

Jeżeli posiadasz grunt spełniający powyższe kryteria skontaktuj się z nami. Do wstępnej oceny terenu wystarczy wysłać numery działek wraz z nazwą obrębu/miejscowości.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się jakie w jaki sposób Twój grunt może zarabiać!